Satijnvlinder

Leucoma salicis
De Satijnvlinder Leucoma salicis behoort tot de donsvlinders. Hij meet 22 tot 26 mm. Hij is vooral te zien in juni en juli.

Hij leeft vooral op beschaduwde en vochtige plaatsen met veel waardbomen zoals in bosranden en lanen, langs oevers en ook wel in tuinen en parken. Het is een niet zo algemene nachtactieve vlinder.

De rupsen overwinteren.

De waardplanten van de rupsen zijn Ratelpopulier Populus tremula, Katwilg Salix viminalis en Boswilg Salix caprea.