Schaduwkruiskruid

Senecio ovatus
Het Schaduwkruiskruid Senecio ovatus groeit op een vochtige, niet te voedselrijke bodem op zonnige plaatsen in open bosplekken, bosranden en kapvlakten van loofbossen; soms ook in beschaduwde wegbermen. De plant behoort tot de composieten. De bloemen bestaan uit gele lint- en buisbloemen. De lintbloemen zijn onregelmatig over het hoofdje verdeeld. De bladeren zijn langwerpig.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Bonte Beer Callimorpha dominula en Spaanse Vlag Euplagia quadripunctaria

De larven van het Limburgs Bosgitje Cheilosia lenis (een zweefvlieg) leven in de stengel van deze plant.