Scharlaken Wasplaat

Hygrocybe coccinea
De Scharlaken Wasplaat Hygrocybe coccinea is een plaatjeszwam met een halfbolvormig tot gewelfde bloedrode hoed met een diameter tot 5 cm. Op oudere leeftijd wordt deze zwam okergeel.

De steel is oranjerood en wordt tot 6 cm lang. Hij is te vinden in oude, schrale, mosrijke graslanden, in duingraslanden, soms in wegbermen of oude gazons op kerkhoven. Het is een saprotrofe soort.

Verzuring en vermesting vormen een bedreiging.