Schedegeelster

Gagea spathacea
De Schedegeelster Gagea spathacea komt voor op plaatsen in en rond (vochtige) loofbossen, op een bodem met een losse bovenlaag en een ondergrond van keileem, op zandige oeverwallen en soms op verstoorde bodems.

Meestal is er op een geringe diepte kwelwater aanwezig.

Er bestaat kans deze plant aan te treffen in parken, op begraafplaatsen en in oude tuinen.

Deze tengere plant bloeit met gele stervormige bloemen in april en mei. De bovengrondse delen verdwijnen reeds vóór de zomer. Het is een tenger bolgewas dat zich alleen met broedbolletjes voortplant.