Scheefvlekplatvoetje

Platycheirus peltatus
Het Scheefvlekplatvoetje Platycheirus peltatus is een zweefvlieg met een lengte van 8 tot 10 mm. Deze zweefvlieg heeft een enigszins naar voor gericht gezicht en schuin afgesneden oranje vlekken op het achterlijf.

Deze algemene soort vliegt van half april tot half oktober in 2 generaties in kruidenrijke begroeiingen in bijvoorbeeld open loofbossen, bosranden en beschutte graslanden.

De larven voeden zich met bladluizen.

De soort overwintert als volgroeide larve. De larve gaat waarschijnlijk gedurende een 8-tal maanden in diapauze.