Schelpjestaailing

Marasmius menieri
De Schelpjestaailing Marasmius menieri  is een saprotrofe soort die voorkomt op dode bladeren en stengels van Lisdodde-soorten Typha species en soms ook van Zegge-soorten Carex species in voedselrijke rietlanden, oevervegetaties en laagveenmoerassen.