Schermbloemzandbij

Andrena nitidiuscula
De Schermbloemzandbij Andrena nitidiuscula is een kleine, zeer zeldzame zandbij (6 - 8 mm).

Het vrouwtje heeft een relatief brede kop. Op tergieten 2 tot 4 van het achterlijf zijn witte haarbandjes zichtbaar. Het achterlijf is voor de rest glimmend zwart. De verzamelharen op de poten zijn wit.

Het mannetje heeft een zwart kopschild. Het borststuk is slank. De tergieten van het achterlijf glimmend en op tergieten 2 tot 4 heeft het mannetje witte haarbandjes. De poten zijn slechts voor een deel oranje gekleurd. 

Deze soort is in juli en augustus te zien in warme bosranden, schraalgraslanden en groeven; ook in stedelijke gebieden.

Deze bij is waarschijnlijk een oligolectische soort die vooral schermbloemigen bezoekt (Gewoon Duizendblad, Wilde Peen).

De bij wordt ook gezien op Echt Bitterkruid Piëris hieracioides.

De soort nestelt alleen of in kleine groepen (aggregaties) in de grond.