Schermbossen


Schermbossen zijn bossen die omwille van hun ligging of in samenstelling een uitgesproken rol vervullen ondermeer voor de bescherming van waterwingebieden, erosiebestrijding, regulering van het debiet van waterlopen, de klimaatregeling,
de waterzuivering of die zones afschermen die het leefmilieu belasten.