Schermhavikskruid

Hieracium umbellatum
Het Schermhavikskruid Hieracium umbellatum groeit vooral in lichte bossen, op heiden, in schrale graslanden en in duinen op een droge zandgrond.

De plant bloeit van mei tot juli met gele bloemen die in grote hoofdjes staan en kan tot 120 cm hoog worden.

De plant is een belangrijke stuifmeelbron voor verschillende, op gele composieten gespecialiseerde, bijensoorten.  

De bloemen worden bezocht door verschillende bijen (zoals Tweekleurige Koekoekshommel, Lichte Koekoekshommel, Grote Roetbij, Kleine Roetbij, Kauwende Metselbij, Pluimvoetbij, Gele Tubebij, Gedoornde Slakkenhuisbij, Matte Bandgroefbij, Bleekvlekwespbij, Matglanswespbij en Honingbij).

De bloemen worden ook graag bezocht door het Klein Koolwitje Pieris rapae (vlinder).

De vedermot Leioptilus scarodactyla ontwikkelt zich in het najaar in de bloemhoofdjes en spint zich in om te overwinteren. Vanaf het voorjaar vreet ze aan de bladeren tot aan de verpopping in de loop van de lente.

De Havikskruidvedermot Oxyptilus chrysodactyla leeft als rups in de stengeltoppen van deze plant.  

De Havikskruidgalwesp Aulacidea hieracii veroorzaakt een opgezwollen stengel bij deze plant, waarin zich enkele larvenkamers bevinden.

De Havikskruidtopgalmug Macrolabis hieracii en de Havikskruidbladpuistgalmug Cystiphora sanguinea veroorzaken kleine galletjes op deze plant.  

De Havikskruidboorvlieg Oplocheta pupillata veroorzaakt gallen in de bloemhoofdjes van deze plant.

De Havikskruidbladluis Aphis hieracii leeft op deze plant.