Scherpe Fijnstraal

Erigeron acer
De Scherpe Fijnstraal Erigeron acer groeit vooral op muren en dijken, in duinen en langs rivieren, op een kalkrijke, vrij voedselarme bodem van zand, leem, krijt of zandige klei. Het is een soort die men kan aantreffen op zandige, opgespoten terreinen en in neutrale, open, zandige pioniermilieus en graslanden. Men kan deze plant onder meer vinden in het kustgebied en in havengebieden.

De standplaats is meestal zonnig en bevindt zich meestal tussen lage begroeiing. Men kan de plant aan de kust vooral aantreffen in gefixeerde helmduinen, maar ook in mosduinen, kruipwilgstruwelen en duingraslanden.

De plant bloeit van juni tot augustus met gele of rozeachtige bloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn lancetvormig of spatelvormig. De vruchten zijn dopvruchten.

De plant is gevoelig voor vermesting.