Scheve Erwtenmossel

Pisidium subtruncatum




De Scheve Erwtenmossel Pisidium subtruncatum heeft een scheve, ovale schelp, die aan één kant spits toeloopt en aan de andere kant afgeplat is. De top is smal, ver uit het midden geplaatst en scheef naar buiten wijzend. Het oppervlak is zwak en onregelmatig gestreept.

De schelp is variabel van vorm en sculptuur. Deze soort meer tot 4 mm.

We vinden deze soort in allerlei wateren.