Scheve Hoornbloem

Cerastium diffusum
De Scheve Hoornbloem Cerastium diffusum dankt haar naam aan het feit dat één van haar twee takken, die tegenover elkaar staan, verder uitgroeit dan de andere, zodat de plant schijnbaar schuin groeit. In april en mei bloeit deze plant met witte bloemen die in bijschermen staan. De bladeren zijn langwerpig.

Deze soort komt zeldzaam voor in duinen, en dit vooral op plaatsen waar ook Helm Ammophila arenaria groeit.