Schijnhondsroos

Rosa subcanina
De Schijnhondsroos Rosa subcanina  is een intermediaire vorm tussen de Hondsroos Rosa canina en de Kale struweelroos Rosa dumalis.

In principe behoren alle individuen die eigenschappen van deze twee soorten of intermediaire eigenschappen hebben tot de overgangssoort Schijnhondsroos. De kelkbladeren staan na de bloei schuin opgericht tot teruggeslagen of onregelmatig op de bottel. Deze blijven hoogstens tot het kleuren van de bottel.

De bladeren kunnen dezelfde verscheidenheid vertonen als bij de Hondsroos.

De standplaats is intermediair tussen Hondsroos en Kale struweelroos.

In Vlaanderen is de soort uiterst zeldzaam en werd voorlopig enkel op de Sint-Pietersberg (Limburg), in Ekeren (Antwerpen) en eenmaal aan de Westkust aangetroffen. In Nederland is deze plant ook uiterst zeldzaam; men vindt deze plant daar vooral in kalkhoudende duinen.