Schildereprijs

Veronica scutellata
De Schildereprijs Veronica scutellata groeit op een vochtige, meestal zandige bodem, die arm is aan carbonaat en fosfaat.

De groeiplaatsen staan ’s winters vaak onder water.

We vinden deze soort in venen, langs sloten en plassen, in moerassen en vochtige hooilanden, langs weidebeekjes en op kapvlakten in vochtige bossen.

De plant is slecht bestand tegen verzuring en concurrentie. Ze zal alleen gedijen op plaatsen waar weinig andere planten staan.

De plant bloeit van mei tot september met witte of rozeachtige bloemen die in trossen staan. De bladeren zijn lancetvormig.