Schoontijd


De schoontijd is een periode waarin in het bos niet mag worden gewerkt.

De periode loopt normaal gezien van 1 april tot 30 juni, maar afhankelijk van de situatie kan ze aangepast, verkort of verlengd worden.

De term schoontijd wordt soms ook gebruikt in de jacht. Het betreft dan de jaarlijks terugkerende periode waarin op een bepaalde soort niet mag worden gejaagd.

Het doel van de schoontijd in het bosbeheer is vooral om broedende vogels niet te verstoren. Maar ook bodembescherming, het voorkomen van zeldzame vegetatie of bepaalde diersoorten kunnen een reden zijn.

De schoontijd zal meestal uitgebreid worden omwille van kwetsbare voorjaarflora, extreem vroege of late broedgevallen van zeldzame vogel- en diersoorten, de amfibieƫntrek, de aanwezigheid van dassenburchten.

Voor het bepalen van de schoontijd is de inventarisatie van de gevoelige soorten en hun nestplaatsen zeer belangrijk.
Daarnaast is het belangrijk om de ecologie van de verschillende soorten goed te kennen.

Sommige soorten zijn namelijk niet alleen erg gevoelig tijdens de broedperiode, maar ook tijdens de balts en/of nestbouw die een stuk vroeger valt.