Schor


Met grasland begroeide, buitendijkse getijdezone, die niet meer dagelijks door de vloed overstroomd wordt, maar slechts periodiek.  

Wel dagelijks overstroomd is het slik.