Schorrendwergspin

Erigone arctica
De Schorrendwergspin Erigone arctica is een niet zo algemeen voorkomende spin in Vlaanderen.

Deze soort komt vooral voor in de kuststreek, in brandingen tussen rottend zeewier, op stranden, schorren en slikken. De soort blijkt ook voor te komen in kreken en opgespoten terreinen.

Waarschijnlijk is dit een halobionte soort (afhankelijk van zout water). In het binnenland blijkt de soort voor te komen in zilte graslanden. De populatie kan zeer groot zijn, als gevolg van hoge dichtheden van prooidieren zoals springstaarten.  

Deze spin blijkt zeer goed te kunnen overleven in en nabij het water. Ook de cocons zijn bedekt met een waterafstotende laag. Deze spin zou zelfs vangdraden aanmaken onder de zeespiegel om prooien te verschalken.