Schorrenwolfspin

Pardosa purbeckensis
De Schorrenwolfspin Pardosa purbeckensis is een spin die nauw verwant is aan de Slikwolfspin Pardosa agrestis. Deze spin komt uitsluitend voor langs de kust en is op kwelders en schorren zeer talrijk.

De soort komt vooral voor in dichte, hoge, vochtige vegetaties met Zeekweek Elytrigia atherica.