Schorrenzoutgras

Triglochin maritima
Het Schorrenzoutgras Triglochin maritima is een plant van hoge schorren, zilte poldergraslanden en brakwatergetijdengebieden.

Binnendijks groeit deze soort vooral op wat open, modderige plekken in sterk zilte weilanden.

De rupsen van de Zwartstipbladroller Gynnidomorpha vectisana leven op deze plant.