Schorscelspin

Harpactea hombergi
De Schorscelspin  Harpactea hombergi is een spin die onder schors en stenen of in strooisel leeft.

Deze spin werd gevonden in een graanakker in Hoegaarden (2003) nabij diepe, oude beboste holle wegen en oude houtkanten met Iep-soorten Ulmus species. In de Antwerpse binnenstad werd deze soort alleen in een stadspark gevonden, waar de soort een uitgebreide populatie had (ASOP-spinnenonderzoeksproject 2004-2008). De spin komt ook in Nederland voor.

Het is een kensoort van oude, droge loofbossen met veel dood hout.