Schorshorentje

Balea perversa
Het Schorshorentje Balea perversa is een landslak met een kegelvormig huisje, dat lichtbruin tot groenachtig van kleur is.

Deze slak komt voor in droge spleten in rotsen of muren en op boomstammen. Het huisje wordt maximum 1 cm lang.

De soort blijkt sterk gebonden te zijn aan oude exemplaren van Wilg-soorten Salix species, Iep-soorten Ulmus species en andere bomen met een ruwe schors.

De soort werd ook reeds aangetroffen op Zwarte Populier Populus nigra, Gewone Vlier Sambucus nigra en op Gewone Es Fraxinus excelsior. De soort verkiest knotwilgen die regelmatig worden geknot en dus niet gescheurd zijn. De aanwezigheid van korstmossen en algen is ook een belangrijk punt voor wat betreft het voedsel van deze soort.