Schotelkluifzwam

Helvella macropus
De Schotelkluifzwam Helvella macropus komt voor in loofbossen op een voedselrijke zand- of leembodem.

Het is een saprotrofe soort die vooral groeit onder Beuk Fagus sylvatica of Eik-soorten Quercus species.

Verzuring vormt een bedreiging.