Schraalgrasjager

Leptogaster guttiventris
De Schraalgrasjager Leptogaster guttiventris is een vrij zeldzame roofvlieg met een lengte van 8 tot 13 mm. De vlieg heeft een zwarte steeksnuit. Scheen 3 en dij 3 hebben een donkere ring. Het achterlijf is voorzien van donkere dwarsbandjes.

Deze vlieg komt van eind mei tot begin oktober voor in opgeschoten gras- en kruidenvegetaties in en langs bossen op een droge zandgrond. Men vindt de vlieg ook op beschaduwde plaatsen.

De vlieg jaagt vanaf grassen en kruiden en ook vliegend waarbij soms zittende prooien zoals spinnen in de vlucht worden gegrepen.