Schraallandkruiper

Harpalus froelichi
De Schraallandkruiper Harpalus froelichi bewoont droge, schrale graslanden en heiden met mozaiekachtige vegetaties met Buntgras Corynephorus canescens, Struikhei Calluna vulgaris of Alsem Artemisia species. Het aantal vindplaatsen van deze kever is de laatste jaren zienderogen gedaald. Het is een xerothermofiele soort die leeft op open, droge, zandige bodems. Overdag leeft deze soort ingegraven tussen plantenwortels en ’s nachts vliegt hij rond. Het is een goede vlieger.

Het verminderen van de oppervlakte en de kwaliteit van droge heidegebieden en schrale graslanden vormt een bedreiging voor deze soort.