Schutgeur


Een schutgeur zorgt er net als een schutkleur voor dat dieren in de natuur niet of zo weinig mogelijk opvallen voor roofvijanden. Dit gebeurt doorgaans door desinformatie te geven of een afkeer op te roepen. Vaak wordt een lucht verspreid waaraan eventuele belagers een hekel hebben. Zo komen de dieren over als oneetbaar of suggereren de geuren zelfs giftigheid.

De geuren worden meestal aangeduid met de engelse benaming “repellants”.

Voorbeelden van diergroepen die vaak van deze schutgeuren gebruik maken zijn wantsen, kevers en vlinderrupsen.