S-curve


Een S-curve is in de ecologie een grafiek die het verband weergeeft tussen de populatiegrootte en de tijd, waarbij de groei van de populatie na een periode van exponentiële groei wordt afgeremd en ten slotte tot stilstand komt als gevolg van dichtheidsafhankelijke regelmechanismen.