Sericostoma personatum


De kokerjuffer Sericostoma personatum meet tot 12 mm en heeft een vleugelspanning tot 33 mm. Deze kokerjuffer vliegt van juni tot september langs beken en rivieren met een zandige bodem. Deze soort heeft een zwarte kop en bruine vleugels zonder vlekken.

De larve leeft in het water in een 15 mm lang kokertje dat gebouwd werd uit fijne zandkorreltjes. Het kokertje heeft min of meer het uitzicht van een olifantstand.