Serpeling

Leuciscus leuciscus
De Serpeling Leuciscus leuciscus is een zeldzame vis in Vlaanderen.

Hij is slank, zilverkleurig en heeft een spitse snuit en een kleine bek. De aarsvin is ingesneden. Het is een vis met een bijna cirkelronde lichaamsdoorsnede. Hij meet ongeveer 30 cm. De vinnen zijn geelachtig oranje gekleurd.

Deze schoolvis houdt van stromend of langzaam stromend water. Hij komt ook wel in heldere meren voor.

De paaitijd valt van maart tot mei. De eitjes worden afgezet op waterplanten.

Voldoende zuurstof is een vereiste. Deze vis is gevoelig voor vermesting. Het voedsel bestaat vooral uit zachte plantendelen, insecten, kreeftachtigen en slakken. Hij grijpt ook soms vliegende insecten aan het wateroppervlak.

Herintroductie en het aanleggen van vistrappen, die de migratie moeten mogelijk maken, moeten de populaties weer kansen geven.

Daarnaast is het uiteraard noodzakelijk de resterende vindplaatsen tegen verdere chemische en fysische verloedering te beschermen.