Sierlijke Vetmuur

Sagina nodosa
De Sierlijke Vetmuur Sagina nodosa is een pioniersoort van voedselarme, doorgaans vochtige bodems.

Men vindt de plant vooral in jonge duinvalleien, op open plekken in vochtige graslanden en in zilte mosduinen.