Sierwieren


Sierwieren staan omwille van hun specifieke eisen bekend als heel gevoelige indicatoren van kwetsbare zoetwatermilieus.

Ze hebben een korte generatietijd en reageren vrij snel op wijzigingen in het milieu.

Zo komen Closterium- en Staurastrum-soorten algemeen voor in alkalisch, eutroof water.

Cosmarium-soorten zullen we meer vinden in voedselrijk water met een ongeveer neutrale zuurtegraad.

Micrasterias-soorten komen vooral voor in voedselarm, zwak zuur water.