Signaalwespbij

Nomada signata
De Signaalwespbij Nomada signata is een vrij algemene koekoeksbij met een lengte van 8 tot 13 mm. De bij vliegt van half maart tot half juni in allerlei biotopen zoals afgravingen, bosranden, heidevelden en stedelijke bebouwing.

Deze wespbij heeft veel geel op het lichaam.

Het vrouwtje heeft een zwarte kop met geelrode delen. Er zijn brede, rechte gele banden op tergieten 2 tot 4. Er zijn 2 gele vlekken bij de overgang van het borststuk naar het achterlijf. De borststukzijden zijn voorzien van 2 rode vlekken. Tergiet 1 heeft 2 gele vlekken. De antennes zijn oranje.     

Het mannetje heeft een zwarte kop met gele delen. Er zijn rechte, gele banden op tergieten 2 tot 4. Het borststuk is zwart met 2 rode vlekjes.

Deze bij bezoekt graag de Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale.

Deze koekoeksbij parasiteert waarschijnlijk bij het Vosje Andrena fulva (enige gastheerbij).