Sint-Jacobsvlinder

Tyria jacobaea
De Sint-Jacobsvlinder Tyria jacobaea behoort tot de beervlinders. Hij meet 18 tot 21 mm.

Hij heeft een vleugelspanning tot 45 mm en vliegt van mei tot augustus.
De voorvleugels zijn zwart met 2 rode strepen en 2 rode vlekken. De achtervleugels zijn rood met een zwarte zoom.

Deze vlinder komt voor op droge graslanden, in wegbermen, hooilanden, duinen en zandgronden. Het is een nachtactieve soort. Hij komt algemeen voor op plaatsen waar de waardplanten voorkomen.
Deze algemene vlinder is vooral op zandgronden, zoals in het kustgebied (duinstreken), aan te treffen.

De oranjegele rups is opvallend getekend met zwarte ringen en niet behaard.
Ze leeft vaak in groepjes op de waardplanten, vooral het Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris en soms op andere kruisbloemigen.

De rups neemt giftige alkaloïden uit de waardplant op en behoudt deze stoffen, die voor de rups zelf onschadelijk zijn. De rupsen verkrijgen hierdoor een vieze smaak, hetgeen ze onaantrekkelijk maken voor vogels. Vogels die eenmaal een bitter smakend insect hebben gegeten met een dergelijke kleurcombinatie, zullen dezelfde fout niet nog een keer maken.
Een dergelijk geel-zwart streeppatroon wordt door veel insecten benut om belagers op afstand te houden.

De soort overwintert als pop in een dunne cocon.