Slakken


De slakken (Gastropoda) behoren tot de weekdieren.

We kunnen de slakken indelen in twee soorten: de waterslakken, die het overgrote deel uitmaken, en de landslakken. Bij beide soorten zijn er naaktslakken en huisjesslakken. In elke tuin leven er honderden meestal zeer kleine slakjes in de grond. Ze zijn meestal zeer klein en zeer nuttig.

Veel slakken eten algen, bladafval of humus.

Slechts enkele soorten zijn planteneters. Huisjesslakken eten vooral algen en plantaardig afval en in mindere mate tuinplanten. De meeste schade aan tuinplanten wordt veroorzaakt door naaktslakken.

Slakken voeden zich vooral ’s avonds en ’s nachts, bij een voldoende hoge luchtvochtigheid en een niet te warme temperatuur. Overdag, tijdens en kort na regenbuien, kan men ze ook wel zien.

De tong van de slak is een soort rasp met kleine hoornen tandjes. Slakken raspen namelijk het voedsel fijn in plaats van erin te bijten.

De levensverwachting van een naaktslak is 9 tot 12 maand. Huisjesslakken kunnen afhankelijk van de soort verschillende jaren oud worden. De huisjesslakken zijn ook pas geslachtsrijp na enkele jaren, terwijl de naaktslakken reeds na 2 maanden voor nageslacht kunnen zorgen.

Slakken zijn tweeslachtige dieren. Ze kunnen allemaal eitjes leggen. Deze eileg gebeurt in het voorjaar. Wanneer ze uit hun winterslaap ontwaken, beginnen ze volop te eten en daarna met paren. Na een paar weken zijn de eitjes rijp en worden ze gelegd en ingegraven. Slakkeneitjes zijn doorschijnend wit of beige, rond en 2 tot 5 mm groot.

Huisjesslakken leggen 30 tot 60 eieren, naaktslakken tot 400. Na een drietal weken komen de kleine slakjes uit het ei gekropen en beginnen ze te eten. De jonge huisjesslakken zijn reeds voorzien van een huisje.

Slakken hebben een hekel aan droogte en warmte. Tijdens de zomer houden huisjesslakken dan ook een zomer- of droogteslaap. Ze sluiten gedurende een drietal weken het huisje af met een slijmlaagje dat droog en hard wordt. Na de zomerslaap worden ze weer actief en gaan ze veel eten om reserves op te bouwen voor de komende winterslaap.