Slakkenroofworm

Chaetogaster limnaei
De Slakkenroofworm Chaetogaster limnaei is een borstelworm. Deze worm leeft in symbiose met een zoetwaterweekdier. 

Het dier leeft in het huisje van de slak en voedt zich daarin met kleine dierlijke organismen zoals larven van zuigwormen, die op en van het slakkenlichaam leven.

Deze roofworm kan voorkomen in een breed scala aan zoetwaterslakken.  Deze slakken kunnen bijvoorbeeld de Ovale Kapslak Acroloxus lacustrus of de Slaapslak Aplexa hypnorum zijn.

De Slakkenroofworm is enkele mm lang. Deze borstelworm heeft borstels aan de onderzijde om zich voort te bewegen.

Aan de voorzijde van de worm bevindt zich een mond, die overgaat in een spijsverteringsstelsel.