Slangenkruid

Echium vulgare
Het Slangenkruid Echium vulgare is een zeer mooie plant van open en zonnige, kalkrijke, droge en voedselrijke gronden.

Ze groeit vooral in weg- en spoorwegbermen, groeven, duinen, omgewerkte gronden en graslanden. Het is een pionier op industrieterreinen.

De plant bloeit van mei tot september met blauwe of paarsachtige trechtervormige bloemen die in schichten staan. De bloemen hebben roze ver uitstekende meeldraden. De stijl van de bloem lijkt op een slangentong, vandaar de naam van de plant. De stijltop is namelijk gespleten als een slangentong die uit de kroon steekt.

De bladeren zijn lancetvormig en ruw behaard. Ook de stengel is ruw behaard. De plant wordt 30 tot 80 cm hoog. De wortels kunnen tot 2 m diep in de bodem gaan.

Deze plant is één van de waardplanten van de vlinders Koperuil Diachrysia chrysitis en Witte Tijger Spilosoma lubricipeda.

Er zijn waarnemingen van ei-afzet door de Distelvlinder Vanessa cardui op deze plant.

De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, hommels, Honingbijen Apis mellifera, metselbijen, wolbijen, sachembijen, groefbijen en behangersbijen. Wolbijen benutten de viltige haartjes voor de bekleding van de broedcellen.

Het is in het bijzonder een belangrijke stuifmeelbron voor de gespecialiseerde Slangenkruidbij Hoplitis adunca en ook voor de Andoornbij Anthophora furcata.