Slangenkruidnetwants

Dictyla echii
De Slangenkruidnetwants Dictyla echii is een netwants met een lengte van 3,10 tot 3,75 mm. Deze soort leeft op ruwbladigen (Boraginaceae).

De soort overwintert als volwassen dier.