Slangenwortel

Calla palustris
De Slangenwortel Calla palustris is een zeldzame plant die voorkomt in stilstaand zuurstofarm water op beschutte plaatsen langs plassen, in modderige greppels, elzenbroeken en dit vaak in groepen, door de vorming van wortelstokken. Met het eigen rottingsmateriaal en dit van andere planten vormt ze in moerassige gebieden zogenaamde drijftillen. Dit zijn drijvende wortelstokken op de grens van moeras naar water. De boven- en ondergronds kruipende stengels liggen als slangen door elkaar.

De plant bloeit in mei en juni met bloeikolven. De bestuiving gebeurt door insecten. De bladeren zijn ei-of hartvormig. De vruchten zijn rode giftige besvruchten. De plant behoort tot de aronskelkfamilie.

Het sap van deze plant is bij aanraking sterk irriterend voor huid en slijmvliezen.

Bij opname van deze plant door een huisdier moet dit overvloedig drinken om het gif via de nieren te laten verdwijnen.