Slank Wollegras

Eriophorum gracile
Het Slank Wollegras Eriophorum gracile is een soort van matig zure venen en komt vaak meestal voor in trilveen. Het is van belang dat de trilveenvegetaties in augustus worden gemaaid. Aanvoer van voedselarm kalkrijk grondwater en weinig invloed van voedselrijk landbouwwater is essentieel.

De aanwezigheid van Ronde Zegge Carex diandra en Draadzegge Carex lasiocarpa is van belang omdat deze zorgen voor de verlandingsvegetaties.