Slanke Bodemwantsendoder

Dryudella stigma
De Slanke Bodemwantsendoder Dryudella stigma is een graafwesp met een lengte van 6 tot 11 mm.

Het is een vrij algemene, warmteminnende soort die van eind mei tot eind september voorkomt op schaarsbegroeide zandterreinen. Men vindt deze wesp vooral in zandverstuivingen en rivier- en kustduinen.

Het nest wordt vaak aangelegd tussen de wortels van vliegdennen.

De prooien zijn larven van bodemwantsen en schildwantsen.

Als parasieten zijn de Koperen Zandgoudwesp Hedychridium cupreum en de zandgoudwesp Hedychridium roseum bekend.