Slanke Driehoekszweefvlieg

Melanostoma scalare
De Slanke Driehoekszweefvlieg Melanostoma scalare is een algemene zweefvlieg met een opvallend slank achterlijf. De soort is te herkennen aan het bestoven gezicht en de kortbehaarde antenneborstel. De driehoekige vlekken op het achterlijf van het vrouwtje hebben een holle achterrand.  

De soort heeft een lengte van 7 tot 9 mm en komt voor van begin april tot half oktober.

Deze zweefvlieg komt voor in alle biotopen met struiken of bomen. In volledig open gebieden komt deze soort niet voor.  

De larve voedt zich met kleine insecten zoals bladluizen en galmuggen. De winter wordt als volgroeide larve doorgebracht.