Slanke Gentiaan

Gentianella uliginosa
De Slanke Gentiaan Gentianella uliginosa, ook Duingentiaan genoemd, komt voor in voedselarme, kalkrijke duinvalleien.

De soort groeit op zonnige plaatsen en vochtige tot vaak natte, grazige grond.

Deze plant wordt 2 tot 30 cm hoog. De bladeren vormen een wortelrozet en zijn eirond tot langwerpig. De bloemen zijn klokvormig en roodachtig gekleurd. De plant bloeit van augustus tot en met oktober. Deze plant is gevoelig voor ingrepen in de duinen, zoals begrazing, betreding en het onttrekken van water.