Slanke Pottenbakkerswesp

Trypoxylon attenuatum
De Slanke Pottenbakkerswesp Trypoxylon attenuatum is een slanke, zwarte graafwesp. Het eerste segment van het achterlijf is ongeveer even lang als het tweede en derde samen. Deze wesp meet 6 tot 11 mm.

Deze vrij algemene wesp vliegt van begin april tot half oktober in uiteenlopende biotopen, gaande van zeer warme en droge naar moerassige gebieden. De soort komt ook voor in stedelijk gebied.    

Het nest wordt gemaakt in plantenstengels zoals deze van Riet Phragmites australis, Braam Rubus fruticosus en Wilg-soorten Salix species.

De nestgang is tot 12 cm lang en telt tot 7 nestcellen op een rij. De cellen worden bevoorraad met spinnen.

Als parasiet bij deze soort komen de Drietandgoudwesp Trichrysis cyanea, de Langharige Kogelgoudwesp Pseudomalus auratus, de bronswesp Eurytoma rubicola en de vlieg Pachyophthalmus signatus voor.