Slanke Waterbies

Chrysis angustula
De Slanke Waterbies Eleocharis uniglumis groeit aan brak water, vooral in het kustgebied op vochtige tot drassige, tamelijk voedselrijke klei of zandgrond, en ook op veengrond, in drassige weilanden, vochtige duinvalleien, trilveenmoerassen en randen van schorren.

Deze plant bloeit van mei tot augustus met bruine of groene grasbloemen. De bladeren zijn lintvormig. Deze soort heeft een wortelstok. De vruchten zijn dopvruchtjes.