Slanke Zaagpootspinnendoder

Priocnemis gracilis
De Slanke Zaagpootspinnendoder Priocnemis gracilis is een wesp met een lengte van 4,5 tot 8 mm. Het eerste en tweede achterlijfssegment en de poten zijn rood gekleurd.

Het is een uiterst zeldzame wesp die van juli tot en met oktober voorkomt in droge, warme biotopen zoals in groeven, grasland en heide.

De prooien zijn struikzakspinnen en springspinnen.