Sleutelplanten


Sleutelplanten zijn planten die een sleutelrol spelen in de voedselvoorziening van een groot aantal verschillende diersoorten.

Ze zijn doorgaans zelf niet bedreigd, in sommige gevallen zelfs aspectbepalend, maar ze zijn wel zeer belangrijk, zo niet onmisbaar voor soorten die wel achteruit gaan of bedreigd zijn. Planten met een sterke neiging tot dominantie dienen zelf als basis of behuizing voor een grote biologische verscheidenheid. De sleutelplanten scheppen de voorwaarden voor de aanwezigheid van andere organismen.

Een aantal voorbeelden van dergelijke sleutelplanten zijn de Grote Brandnetel Urtica dioica, Gewone Vlier Sambucus nigra,  Riet Phragmites australis, Boswilg Salix caprea en Braam Rubus fruticosus.