Slijkamoebe

Pelomyza palustris
De Slijkamoebe Pelomyza palustris behoort tot de wortelvoetigen (Rhizopoda). Dit is een klasse van de eencellige dieren.

Deze amoebe wordt tot 1 mm groot en leeft in slibgrond van zoetwaterplassen en poelen.

Deze soort voedt zich met kleine organische deeltjes, hoofdzakelijk bacteriën en algen die ze in de cel opnemen (resorberen).