Slijkgrascicade

Prokelisia marginata
De Slijkgrascicade Prokelisia marginata is een cicade die van oorsprong afkomstig is uit Amerika. De soort breidt zich de laatste jaren in snel tempo uit langs de Europese kusten.

Deze soort kan in zeer hoge dichtheden voorkomen en kan door haar zuiggedrag een ongunstige invloed hebben op de waardplant Engels Slijkgras Spartina anglica. Deze plant speelt een rol bij de bescherming tegen kustafslag.