Slikwolfspin

Pardosa agrestis
De Slikwolfspin Pardosa agrestis, ook Steenwolfspin genoemd, is een spin die voorkomt op slikken en kwelders.

Deze soort houdt van grote, schaarsbegroeide vlaktes met een pionierkarakter.

Het is een xerothermofiele soort die houdt van min of meer verstoorde gebieden met open, snel opwarmende plekken en een vrij schrale begroeiing.