Slipbladige Ooievaarsbek

Geranium dissectum
De Slipbladige Ooievaarsbek Geranium dissectum groeit op dijken, langs slootkanten en in wegbermen, meestal op een vochtige en zeer voedselrijke kleigrond.

De plant bloeit van mei tot september met roze bloemen die alleen staan of in schermen. De stengelbladeren zijn in smalle slippen verdeeld. De vruchten zijn kluisvruchtjes.