Slobeend

Spatula clypeata
De Slobeend Spatula clypeata is een eend met een lengte van 48 (vrouwtje) tot 51 cm (mannetje).

Het mannetje heeft donkerbruine flanken en een groene kop. De kop en het lichaam van het vrouwtje is bruin. Beide geslachten hebben blauwe schouders. Het silhouet van deze eend is vaak zowat nekloos.  

Deze soort heeft een lepelachtige snavel die vrijwel constant het water raakt. Het is een grondeleend.

Het voedsel, dat bestaat uit knoppen en zaden van waterplanten, algen en kleine weekdieren, wordt uit het water gezeefd. Dit voedsel blijft steken achter kamvormige lamellen die zich aan de binnenkant van de snavel bevinden.  

De Slobeend bewoont moerassen en wateren met een verlandingszone.

Het nest wordt gemaakt in de oeverbegroeiing. In april-mei legt het vrouwtje 7 tot 10 eieren.

Het vrouwtje broedt en verzorgt de jongen.

In agrarische cultuurlandschappen is de soort in toenemende mate veroordeeld tot graslandreservaten waar een  aangepast beheer wordt gevoerd. De vestigingsmogelijkheden elders zijn veelal marginaal door het intensieve grondgebruik. Broedvogels in moerassen en natuurgebieden (duinvalleien, natte heidegebieden) zijn sterk afhankelijk van het gevoerde terreinbeheer. Vooral het waterpeil blijkt een knelpunt te zijn.